CONTABILITATE

SEVICII CONTABILE

Oferim o gama variata de servicii contabile personalizate in functiile de nevoile dvs.

CONTABILITATE PRIMARA

• Contabilitatea registrului de casă;
• Contabilitatea notelor de intrare-receptie (nir-uri);
• Întocmirea deconturilor de cheltuieli;
• Întocmirea facturilor care trebuie emise de către client (facturare);
• Întocmirea de dispoziţii de plată/încasare către casierie;
• Completarea de chitanţe, cecuri, ordine de plată, foi de vărsământ;
• Întocmirea de state de plată, pontaje;
• Completarea registrului de evidenţă a salariaţilor etc.

CONTABILITATE DE GESTIUNE

• Evidenta global-valorica, cantitativ-valorica, după caz, şi întocmirea balanţei analitice a stocurilor;
• Elaborarea balanţei de verificare şi a balanţelor analitice;
• Întocmirea jurnalelor contabile prevăzute de lege: Registrul Jurnal, Registrul Inventar, Registrul Cartea Mare;
• Evidenta analitică şi sintetică clienţi, furnizori;
• Evidenta mijloace fixe, calculul amortizării.

CONTABILITATE FINANCIARA

• Calculul impozitului pe profit sau a impozitului pe veniturile microintreprinderii, după caz, întocmirea şi depunerea declaraţiilor în termenele legale;
• Calculul impozitului pe dividende, întocmirea şi depunerea declaraţiilor privind impozitul pe dividende;
• Calculul impozitului pe veniturile persoanelor fizice şi juridice nerezidente;
• Întocmirea decontului de TVA şi depunerea acestuia în termenele legale;
• Consolidarea balanţelor de verificare pentru grupuri de societăţi şi transpunerea lor în bilanţ;
• Întocmirea altor situaţii sau rapoarte cerute de legislaţia în vigoare;
• Întocmirea de raportări contabile externe, dacă specificul activităţii o impune către parteneri, furnizori sau clienţi externi;
• Lucrări specifice pentru participarea la licitaţii publice de oferte;
• Informarea periodică a conducerii asupra situaţiei economico-financiare a societăţii;
• Informarea permanentă şi în timp util a conducerii societăţii privind reglementările din domeniul fiscal şi financiar-contabil; 1
• Informări periodice privind schimbările legislaţiei fiscale privitoare la activitatea beneficiarului;
• Participarea cu ocazia verificării contabilităţii de către organele abilitate prin lege de a efectua controale financiare şi fiscale;
• Întocmirea de dosare credite, dosare leasing;
• Obţinerea certificate fiscale, certificate constatatoare;
• Efectuarea de punctaje cu administraţia financiară.

CONTABILITATE FINANCIARA SALARIZARE

• Întocmirea statelor de plată;
• Întocmirea dosarelor de pensionare;
• Depunerea declaraţiilor rectificative;
• Calculul concediilor şi evidentă medicalelor;
• Calculul şi evidentă concediilor de maternitate;
• Calculul şi evidentă concediilor de odihnă;
• Întocmirea adeverinţelor pentru salariaţi;
• Întocmirea fişierelor pentru bănci – plata pe card;
• Plata salariilor pe card;
• Calculul impozitelor pe salarii;
• Calculul contribuţiilor de asigurări sociale de stat, asigurări sociale de sănătate, contribuţiei pentru accidente de muncă şi boli profesionale, comisionului pentru cărţi de muncă, asigurări pentru şomaj.

INTOCMIRE SI DEPUNERE DECLARATII

• Întocmirea dosarelor de personal;
• Întocmirea şi depunerea statelor de plată a salariilor la ITM;
• Întocmirea pontajelor;
• Întocmirea şi depunerea declaraţiilor de sănătate;
• Întocmirea şi depunerea declaraţiilor de CAS;
• Întocmirea şi depunerea declaraţiilor de Şomaj;
• Întocmirea şi depunerea declaraţiilor pentru comisionul ITM.

SERVICII DE REFACRE CONTABILITATE

În urma unei analize amănunţite firma noastră îşi asumă răspunderea pentru refacerea contabilităţii şi aducerea la zi a situaţiei contabile.
Aceasta înseamnă:
• reintocmirea şi depunerea raportărilor privind obligaţiile salariale (întocmirea şi depunerea la organele competenţe a declaraţiilor rectificative pentru salariaţi: CAS, şomaj, sănătate şi ITM);
• reintocmirea şi depunerea declaraţiei rectificative la administraţiile financiare a decontului privind tva – taxa pe valoarea adăugată;
• reintocmirea şi depunerea declaraţiei rectificative la administraţiile financiare a declaraţiei privind obligaţiile de plată la bugetul de stat;
• reintocmirea şi depunerea declaraţiei rectificative la administraţiile financiare a declaraţiei privind impozitul pe profit;
• refacerea balanţei de verificare.