Analiza financiara

Analiza financiara

Aceasta studiază cheltuielile, veniturile şi rezultatele financiare pe care le antrenează orice activitate economică pentru a descoperi cauzele care au influenţat pozitiv sau negativ evoluţia lor şi întreprinde măsurile necesare care să contribuie la reducerea costurilor de producţie şi la îmbunătăţirea calităţii produselor şi serviciilor, la creşterea gradului de rentabilitate a activităţii (v. Analiză economică, Rentabilitate).
• Managementul proiectelor cu finantare sau co-finantare internationala.
• Analiza principalilor indicatori bugetari (venituri si cheltuieli) si compararea acestora cu performantele altor municipalitati (la jumatatea si finele anului).
• Calculul indicatorilor de performanta, respectand standardele financiare internationale.
• Estimarea trimestriala a Seviciului Datoriei prezente si a datoriei de plata pentru trimestrul urmator, tinand cont de conditiile/situatia pietei monetare curente.
• Intocmirea si analiza cash-flow-ului
• Intocmirea si analiza bugetului de venituri si cheltuieli
• elaborarea strategiei financiare si fiscale a companiei
• intocmirea de rapoarte pe linii de afaceri (date actuale / buget  / forecast);
• intocmirea de rapoarte financiare pentru intalnirile managementului pe teme financiare
• intocmirea bugetelor de planificare (bugetarea anuala, forecast trimestrial)
• intocmirea de analize regulate ale performantei
• intocmirea de analize adhoc  solicitate de managementul entitatii: analiza cheltuuelilor variabile, analiza cheltuuelilor fixe, analiza ciferei de afaceri, profitabilitatea clientilor pe segmente de piata, analiza ratelor financiare etc )